Công Trình Đã Hoàn Thiện

CN Công ty Dầu ăn Cái Lân tại Hiệp Phước

- Hạng mục: Thi công hệ thống điện nhà máy
- Địa chỉ: NA3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
- Thời gian thi công: 17/10/2008
- Tiến độ: 90 ngày

Công ty nước giải khát KIRIN

- Hạng mục: Thi công hệ thống điện nhà máy
- Địa chỉ: NA3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
- Thời gian thi công: 17/10/2008
- Tiến độ: 90 ngày

Công ty CP Phân Bón Miền Nam

- Hạng mục: Đầu tư thay thế tuyến cáp 6kv cấp điện cho xưởng axit và trạm biến áp cảng

- Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, Quận 3

- Năm thực hiện: 19/10/2012

- Tiến độ: 60 ngày

Hệ thống nhà máy ACECOOK Việt Nam

- Hạng mục:Cung cấp và lắp đặt trạm biến thế 15kv/0.4kv- Chi nhánh TP.HCM
- Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
- Năm thực hiện: 17/05/2011
- Thời gian: 90 ngày