Công trình

Nhà máy luyện thép POMINA

- Hạng mục: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, nghiệm thu, đóng điện vận hành hệ thống tụ bù Cosfi cho nhánh 22KV 

- Địa chỉ:  Đường số 9, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu

- Thời gian thực hiện: 07/01/2015

- Tiến độ: 90 ngày