Công trình

Hệ thống nhà máy ACECOOK Việt Nam

- Hạng mục:Cung cấp và lắp đặt trạm biến thế 15kv/0.4kv-

- Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

- Năm thực hiện: 17/05/2011

- Tiến độ: 90 ngày