Công trình

Công ty nước giải khát KIRIN

- Hạng mục: Thi công hệ thống điện nhà máy
- Địa chỉ: NA3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
- Thời gian: 17/10/2008
- Tiến độ: 90 ngày