Công trình

Công ty CP Phân Bón Miền Nam

- Hạng mục: Đầu tư thay thế tuyến cáp 6kv cấp điện cho xưởng axit và trạm biến áp cảng

- Địa chỉ: 125B Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, Quận 3

- Năm thực hiện: 19/10/2012

- Tiến độ: 60 ngày