Công trình

CN Công ty Dầu ăn Cái Lân tại Hiệp Phước

- Hạng mục: Thi công hệ thống điện nhà máy

- Địa chỉ: NA3, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương

- Thời gian: 17/10/2008

- Tiến độ: 90 ngày